E-Tahsilat

Neden M2M Teknolojisi ?

Neden M2M Teknolojisi ?

M2M Nedir?

Makineler Arası İletişim (M2M), cihazlar için geliştirilen akıllı boardlar sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Kullanım alanının genişliği ve iş modellerinde yarattığı değişiklikler nedeniyle M2M, hem bireylerin hem de şirketlerin hayatını ciddi biçimde değiştiriyor. M2M (machine-to-machine) teknolojisi makinalar çağını hepimize hissettiriyor… Makinalar arası iletişimi ifade eden M2M insan emeğinden tasarrufu sağlarken, iş ve servis verimliliğini arttırıyor.

M2M teknolojisi ile bir cihaz çevresel olaylardaki verileri toplar ve bu verileri uzak noktadaki bir cihaza iletir. İletilen veriler ortamdaki sıcaklık, nem, basınç, arıza takip verileri gibi erişilmesini istediğiniz veriler olabilir. Ya da elektrik, su sayacı bilgileri de farklı bir cihaza iletilebilecek çevresel verilere örnek oluşturabilir. Uzaktan verinin alındığı,  komut verildiği ve uzaktan etkileşimin sağlandığı tüm teknolojiler M2M sistemini kullanır.

M2M Nerelerde Kullanılır?

 • Taşımacılık ve lojistik sektöründe: GPS takip sistemlerinde, uzaktan güzergah takiplerinde, konum belirlemede kullanılır.
 • Savunma sanayisinde: uzaktan yönetilebilen askesi mühimmatın kullanılmasında
 • Sağlık sektöründe: hastanın sağlık durumunun uzaktan takip edilmesinde, verilerin toplanıp raporlanmasında
 • Reklam sektöründe: elektronik reklam panolarında otomatik güncellemede
 • Üretim sektöründe: robotlarla çalışanlara yardımcı olmada
 • Fabrikalarda: stoklardan veri alınıp raporlanmasında,  üretim bantlarının çalıştırılmasında
 • Tarım ve Hayvancılıkta: çevresel olayların takibinde, basın, nem, sıcaklık gibi etkenlerin değişiminin ölçülmesinde ve analizinde, hayvan takibinin yapılmasında
 • Emniyet Birimlerinde: Belirli suç bölgelerinin takibinde, acil durumların bildirilmesinde
 • Sorun olduğunda alarm çalan asansör ve yazıcılarda
 • Su, elektrik sayaçlarının okunmasında, veri alınmasında ve aktarımında

M2M ;

 • Makinalar arası insan müdahalesi olmadan (kısmen) haberleşme olması
 • Kablolu veya kablosuz sistemler veya şebekeler üzerinden gerçekleşmiş olması
 • Cihaz veya uygulamalar arasında veri transferi ihtiva etmesi

kısaca sistem mimarisini oluşturan maddeler olarak gösterebiliriz.

 

Şirketlerin en önemli bileşenlerden biri fiziksel varlıklarıdır. Araç filoları, sayaçlar ve makinalar önemli birer veri kaynağı olma potansiyeli taşır. Bu nesnelerin M2M (Makineler Arası İletişim) teknolojileriyle ile birbirine ve şirket sistemlerine bağlanması tüm verilerin akış, işlenme ve depolanmasını mümkün kılar. “Gerçek Zamanlı Makine”ye dönüşen nesneler; anlık olarak takip edilebilir ve denetlenebilir

Gerçek Zamanlı Makineler Sayesinde,

 •  Saha, üretim, dağıtım operasyonlarında filolarının yakıt, yağ gibi kritik değerlerinin takibi,
 •  Tüm araçların konum, yön ve hızının anlık takibi,
 •  Üretim operasyonlarında kritik ortam değerlerinin ölçümü ve takibi,
 • Üretilen makinelerin, servis, teknik destek, arıza kayıtları ve anlık durumları hakkında uzaktan bilgi edinebilinir,
 • Ev, otel ve çalışma alanlarının takipleri,
 •  Soğuk zincir takibi ve denetimi,
 •  Tüm ofislerin, mağaza ve şubelerin enerji tüketiminin denetimi,
 •  Bu değerlerde olağan dışı durumlar oluşması halinde alarm üretilmesi, alınacak aksiyonun otomatize edilmesi,
 •  Tüm takip edilen değerlerin geriye dönük raporlanması sağlanır.

Bunlarla Birlikte Firmaların Kazanacağı Avantajlar

 • Daha az zamanda daha çok iş yapabilir,
 • Doğru müşteri kitlesine doğru anda doğru içeriği ileterek hizmet kalitesini ve satışlarını artırır,
 • Satış Sonrası hizmetler, operasyon maliyetleri, arıza masrafları vb. maliyet tassarufu sağlayabilirsiniz.
 • Uzaktan izleyerek ve yöneterek, yönetici – personel aynı zamanda işletme içi kalite ve verimi arttırabilirsiniz
 • Yüksek bilişim ve iletişim maliyetlerini kontrol altına alır.
user-gravatar
orcun
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× WhatsApp Canlı Destek