// Belediyelere Özel

Depo Yönetim Sistemi

Belediyeler için depo yönetimi, kurumsal açıdan farklılıklar ve gerekli prosudürler içermektedir. O yüzden belediyelerin depo yazılımları mevcut piyasa yazılımları çoğunlukla uygunluk göstermez.

Cats[WMS] belediyeler için özel olarak geliştirilmiş depo yönetim ve bilgi sistemidir. Bu sistem ile depo giriş – çıkış, zimmet, transfer, zimmet ve transfer geçmişi, envanter sayım ve raporları gibi bir çok gereksinim karşılanmakta ve depo yönetimi kolaylaştırılmaktadır.

Mal ve Hizmet alımları için ihale detaylarının listelendiği ve yönetildiği gibi, otomatik envanter kaydı ile mevcut depoların yönetimi dijitalleşti. İş Emirleri, Zimmet Formları, E-İmza ve Görev Takibi ile uçtan uca yönetim artık daha kolay.
Yapılan işlerin Maliyet Takibi, İlçe, Mahalle bazlı Raporlar ve bir çok detay yer almaktadır.

// Cats[WMS]

Sistem İşleyişi

1 Belediye depo yazılımı ile depo görevlisi, teknik personel ve yönetici rolleri ve süreçlerin yazılım üzerinden yönetilmesi ile belediyelerde depo ve stok yönetiminde yaşanan problemler çözülebilmekte ve daha sağlıklı kontrol edilebilir duruma getirilebilmektedir.

2 Depoda yer alan malzemeler gruplanabilmekte, tamirat için gidilen lokasyonların adreslerinin listesi oluşturulabilmektedir. Teknik personelin ihtiyaçlarının temin etmesi için depo görevlisinden talepte bulunması, kullanılacak envanterlerin teknik personele zimmetlenmesi ve operasyonun gerçekleştirileceği lokasyonun sistemden seçilmesi ve görev formu ataması işlemleri yazılım ile sağlanabilmektedir.

3 Depoya girecek malzeme ve stokların tüm ihale süreçlerini, veya doğrudan temin süreçlerini takip edilmektedir. Tedarikçi, ücretler, muayene kabul, tutanaklar ve hakediş süreçleri anlık olarak sisteme girişi yapılarak takip edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik oalrak satın alınan malların depoya transferleri giriş / çıkış işlemleri yapılabilmektedir.

4 Görev ve zimmet formu onayları yönetici onaylarına gönderilerek ilgili personel ve roller ile depo ve stok yönetimi kolaylıkla yönetilebilmektedir. Mobil cihazları da destekleyen yazılım sayesinde sahada görev yapan ekipler rahatlıkla yazılıma erişebilmekte ve bilgi girişi yapabilmektedir. Belediye depo yazılımı kurumlara özel olarak geliştirilmektedir.

// Cats[WMS]

Sistem Özellikleri

 • Sistemin ana modülleri; “Depo Giriş İşlemleri, Depo Çıkış İşlemleri, Mevcut Depo Durumları, Zimmet İşlemleri, Hek İşlemleri ve Tanımlamalar” olarak ayarlanmıştır.
 • Tanımlamalar; Birim, Depo ve Grup Tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Yeni stok tanımlanabilmekte; yeni stok tanımlarken “Barkod, stok adı, stok gurubu, birimi, adeti ve fotoğrafı” gibi bilgiler ile kayıt açılır.
 • Mevcut depo durumları listelenir. Kalan stokları görüntülenir.
 • Stoklara, emniyet stoğu ve minimum stok miktarı tanımlanabilir.
 • Depo giriş işlemlerinde stok adı, miktarı, birim fiyatı, zaman ve açıklama kısımları ile envanter girişi sağlanır.
 • Çıkışı yapılmış stoğun depoya geri iadesi yapılabilir.
 • Stok çıkışlarına ait gider hesabı oluşturabilir.
 • İş emrine özel stok çıkışları hazırlanabilir.
 • Depo çıkış işlemlerinde stok adı, miktar, ilçe, personel, ünvan, kurum, zaman ve açıklama alanları yer alır, görev formu oluşturulur.
 • Sistem bu verilere özel QR code üretilir ve yazdırılarak istenirse malzemelere yapıştırılabilinir.
 • Üretilen QR code, mobil cihazlardan okutulabilir.
 • Sistemde oluşturulan QR Code’ların geçmişi görüntülenebilir.
 • Çıkış işlemlerinde belirlenen alanların doldurulması ile o çıkış işlemine ait teslim tesellüm tutanağı sistem tarafından otomatik hazırlanır.
 •  Zimmet modülü ile zimmet kaydının yapılması, taşınır kodu, personel, veriliş tarihi, çıkış tarihi ve miktar verileri girilir.
 • Hek modülü ile, tamir & bakım görmesi gereken stokların burada ayrılması sağlanır.

// Detaylı Bilgi ve Demo İçin;

Talep Oluşturabilirsiniz

İletişim

Adres:

K.Bakkalköy Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2 Ataşehir/İSTANBUL

Adres:

E.Kuyumcular Mh. Gedik Sk. No:5/7 Karesi/BALIKESİR

Telefon:

+90 266 244 3070

E-Posta:

destek@catsbilisim.net
cats@catsbilisim.net

© 2014 – 2023 Cats Yazılım Geliştirme Teknolojileri. Tüm Hakları Saklıdır.