[vc_row][vc_column][vc_column_text]

__________ BELEDİYESİ
“WEB SİTESİ – PORTAL – İÇERİK YÖNETİMİ – MOBİL UYGULAMA”
İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 1. İŞİN KONUSU

__________ Belediyesi’nin halen www.altieylul.bel.tr adreslerinde yayında bulunan resmi web sitesinin, mevcut olan tüm içeriği de korunarak yayında bulunan tüm modüllerin devamının sağlanması ile birlikte;

 1. Veri girişi ve içerik yönetiminin her yerden erişilebilen, ilişkisel veri tabanına dayalı, tarayıcı tabanlı bir yayınlama için hazırlanarak uygulamaya alınan yazılım modüllerinin geliştirilmesi ve bakımının yapılması.
 2. Veri girişlerinin ve bilgi güncellemelerinin yapılacağı ve esnek bir yapı kurularak admin paneli oluşturulması,
 3. __________ Belediyesi’nin bu şartnamede kapsamı belirtilen gündemine ve birimlerine ilişkin bilgilerin kaynaklarından ham olarak alınarak, yayına hazır hale getirilmesi,
 4. Site genel planına uygun olarak yeni verilerin ve görsel malzemenin girişi ile güncelleme hizmetlerinin sağlanması; suretiyle web sitesinin bir bütün olarak Müdürlüğümüzün gözetim ve kontrolünde yönetilmesi işidir.
 5. __________ Belediyesi ______.bel.tr adresindeki Kurum portalı esas alınarak mobil cihazlarda kullanılmak üzere bu şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde bir uygulama geliştirilmesi ve  İDARE’ de üretilmiş elektronik dokümanın belirli bir hiyerarşi doğrultusunda mobil cihazlar ile paylaşımının sağlanması işlemidir.

 

 

 

 1. AMACI

Bu proje, Internet ve web teknolojilerinden yararlanmak suretiyle en etkin şekilde şu amaçları hedeflemektedir :

 1. __________ Belediyesi ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini, hizmetlerini ve gündemine ilişkin haberleri sistemli bir şekilde derleyerek Internet ortamında yayınlamak,
 2. __________ Belediyesi’nin hizmet ve yatırım projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek; __________’ün Ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve turistik tanıtımını en etkin şekilde sağlamak,
 3. Web Sitesinin içeriğinin sağlıklı ve düzenli şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan yazılımları hazırlamak,
 4. __________’ün, kent hayatını yakından ilgilendiren konularda haberler ve duyurular hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak
 5. TANIMLAR

 

Bu şartname metninde yer alan bazı kavramlar ve anlamları şu şekildedir.

Internet : Bir çok bilgisayar sisteminin TCP/IP protokolü sayesinde birbirlerine bağlanmasıyla ortaya çıkan, dünya çapında yaygınlaşmış ve durmaksızın büyüyen iletişim ağı ve bilgi kaynağını, Intranet : Kuruluşun kendi içindeki bilgisayarlarını birbirine bağlayan ve çoğunlukla TCP/IP tabanlı, kuruluş içindeki bilgileri paylaşmayı amaçlayan özel ağı, (yerel İnternet). Web Yayını: Internet ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak kullanıcıların doğrudan alması maksadıyla yapılan ve kalıcı olan yayınlar. WWW : ‘’World Wide Web’’: Çoklu medyayı kullanarak bilginin organize edilip, sunulmasını sağlayan İnternet hizmeti.

Domain Name : Bir Internet sitesini tanımlayan adres. (Alan adı)

Web Sitesi : Internet üzerinde, belediye sunucusunun adresini ve Internette yer alan web sayfalarının ve web dokümanlarının tümünü,

Portal : Ana giriş, admin-yönetici paneli, birbiri ile ilgili bilgileri içeren web sayfası.

Web Page (Web Sayfası): Bir web tarayıcısının bir web sitesinden tek seferde ekrana getirdiği metin ve resimlerin yer aldığı bir html sayfası,

Web Server (Sunucu) : Web sitesinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayan bilgisayarlar.

Link : Internet sayfalarında bir sayfadan başka bir sayfaya ve siteye yapılan yönlendirme.

Güvenlik Sertifikası : İnternet uygulamalarında( On-Line ödeme,rezervasyon vb…)ve sayısal imzada tanımlamanın güvenilirliğini sağlamak üzere yetkili merkezlerden alınan güvenlik sertifikaları.

 1. İŞİN SÜRESİ

4.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlayıp, 120 gün içinde teslim edilir.

 1. WEB SİTESİ BÖLÜM VE BİLGİ BAŞLIKLARI

Web Sitesinin aşağıda yazılı olan ana bölümleri ve bu bölümlerin bilgi başlıkları tali alt başlıklar ve ana sayfada yer alacak bilgilerin Türkçe dil desteği ile sunulabilir olacak. Anamenü anasayfanın solunda olacak şekilde aşağı yönde sıralanacaktır. Sayfa geçişlerinde sol ana menü sabit kalmalıdır.

Web Sitesinin Ana Başlıkları Anasayfa İçerikleri;

 1. SOL ANA MENÜ (LEFTBAR MENÜ)

 

 • ANASAYFA
 • BAŞKAN
  – Başkan’ın Özgeçmişi
  – Fotoğraf Galerisi
  – Başkan’a Mesaj Gönder
 • İDARE

– Başkan Yardımcılarımız
– Müdürlüklerimiz

– Meclis

– Encümen

– Etik Kurulu

– Kent Meclisi

 • HABERLER
 • __________
 • KURUMSAL
  – Meclis Karar – Gündem
  – Hizmet Standartlarımız
  – Performans Programımız
  – Faaliyet Raporlarımız
  – Stratejik Planlarımız
  – İç Kontrol Eylem Planı
  – Gizlilik Politikası
 • E-İMAR
 • E-BELEDİYE
 • İLETİŞİM
 1. WEB SİTESİ RİGHT SİDEBAR (SAĞ MENÜ)
 • E-BELEDİYE
 • E-İMAR
 • İHALELER
 • BİZE ULAŞIN
 • WHATSAPP CANLI DESTEK
 1. FOOTER (ALT BÖLÜM)
 • BAŞKANIN FOTOĞRAFI
 • DUYURU SLİDER
 • SOSYAL MEDYA İKONLARI
 1. KULLANILACAK DİL VE ÇEVİRİLER

__________ Belediyesi Resmi Web Sitesinin esas yayın dili Türkçe’dir ve www.altieylul.bel.tr adreslerinde ilk karşılamada Türkçe ana sayfa yayında olacaktır.

 1. WEB SİTESİNİN YAYIN ADRESİ

Bu şartname kapsamında __________ Belediyesi’nin Resmi Web Sitesinin yayını www.altieylul.bel.tr adreslerinde gerçekleştirilecektir. Server’a yüklenecek olan uygulamanın alan adı yönlendirmesi idare tarafından sağlanacaktır. Web Site yıllık isim bedelleri ödemesi belediye idaresi tarafından yapılacaktır. Yıl içerisinde idare tarafından alan adı (domain name) değişikliği yapılması veya yeni bir alan adı alınmasının gerekli görülmesi halinde, buna ilişkin giderler de idare tarafından karşılanacaktır. Alan adının değişmesi halinde de web sitesinin yayını bu şartnamedeki hususlara göre sürdürülecektir.

 

 1. WEB SİTESİ OTOMASYON UYGULAMALARI

Bu maddede yer alan web uygulama yazılımları, belediyenin web sitesinden yapılan her türlü yayın ile belediye birimlerinin hizmetlerini İnternet ortamında sunmalarına yönelik iş ve işlemlerin güvenilir, hızlı, esnek ve kolay şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yazılım dili olarak, MVC5 – JavaScript – Jquerry – Boostrap 4.7 ve üzeri – HTML5 – CSS 3  Ajax , net framework 4.7.1 herhangi biri veya daha fazlası kullanılmalıdır.

Yüklenici firmanın, web uygulama otoamsyon ile ilgili yükümlülükleri şunlardır :

A-MEVCUT İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yüklenici firma, __________ Belediyesi Web Sitesinin kurumsal bir portal olarak kullanılan ve tüm hakkı idareye ait olan içerik yönetimi yazılımlarının; aşağıda yer alan özelliklerini de korumak suretiyle bakım desteğini sağlayacak; ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü güncelleme ve düzeltme idarenin istekleri doğrultusunda gerçekleştirecektir.

 • Anında her yerden erişilebilme,
 • Veri tabanına dayalı olma,
 • Tarayıcı tabanlı olarak içeriği yayınlayabilme,
 • Bireysel veya grup halindeki kullanıcılara yönelik yetki düzeyleri belirleyerek içeriğe ait sorumluluğu dağıtmaya imkan verme,
 • Dinamik bilgileri web üzerinde yayınlayıp, yönetebilme,
 • Dinamik bilginin yanı sıra Statik içeriğinde yayınına imkan verme,
 • Kullanıcının erişebileceği İP adresi belirleme
 • Kullanıcı loglarını tutma
 • Resim düzenleme alanı
 • Türkçe dil paketi kullanımı

B- ADMİN PANELİ İÇERİK OLUŞTURMA SİSTEMİ

Bu kapsamda, Portal /İçerik Yönetim Sisteminde aşağıdaki modüller yer almaktadır:

 • Haber Giriş Sistemi
 • Duyuru Girişleri
 • Başkan Bilgi Girişi ve Güncelleme
 • Başkan Yardımcıları Bilgi Girişi
 • Meclis – Encümen Girişleri
 • Birimlerin alt web sayfaları
 • Kültür-Sanat-Etkinlik Yayını
 • İhaleler & Meclis Kararları
 • Anasayfa Banner ve İçerik Oluşturma
 • Ziyaretçilerin izlenmesi (web tracking) sistemi
 • İletişim Bilgilerinin Girişi
 • Tanımlamalar

 

 1. DİĞER ELEKTRONİK HİZMET UYGULAMALARI

Aşağıda yer alan ve halen Yayında bulunan programların web sayfası üzerinden URL yönlendirmesi, istenilen bölgelere buton, banner, link eklenerek ilgili sayfaya yönlenmesi sağlayacaktır.

 1. VERİ DERLEME, GÜNCELLEME VE YAYIMLAMA

A . GÜNCELLEMENİN SÜREKLİLİĞİ

Yüklenici firma, işin başlangıç tarihinden itibaren web sitesinin güncelleme hizmetleri bu şartname esaslarına göre mevcut teknolojiyi kullanmak suretiyle kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.

Şartname dışı ek istek ve talepler Yüklenicinin ek fiyatlandırması ile idareye bildirilir.

B . VERİ DERLEME VE YAYIMLAMA

__________ Belediyesi Web sitesine içerik oluşturabilecek olan her türlü bilgi, haber, belge, duyuru, fotoğraf – video ve benzeri dokümanın ilgili alanlara idare tarafından ya da, idare tarafından belirlenen esaslara göre, admin panelinden girişleri sağlanacaktır. Veri girişleri anasayfa da ek işlem yapmadan yayımlanır ve görüntülenir.

 1. SİSTEMİ AKTİF ETME, VERİLERİN GÜVENLİĞİ, GÜNCELLEME VE
 2. DESTEK

Web sitesinin server üzerine yerleştirilmesi İdare tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu bilgiler ve yürütülecek çalışmalar süresince belediye bünyesinde elde edilen tüm bilgi, doküman ve gözlemler firma tarafından üçüncü kişiler nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır. Yüklenici firma verilerin güvenli şekilde yedeklemesini ve veri güvenliği ile yükümlü değildir.

Destek ve Garanti süresi 1 yıldır. Destek hizmetleri; mevcut yapıda ki, arıza müdahaleleri için 1 saat, arızalanan modüllerin ve çalışmayan alanların müdahalesi 24 saat içinde müdahale edilecektir.

Sistem için yüklenici 7/24 destek verecektir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

Admin paneline yüklenecek veriler geriye dönük arşivlenebilmeli ve listelenmelidir. İstenildiği zaman admin panelinden gerçmiş verilere ulaşılabilmelidir. Sunucu güvenliği ve yedeklemeri İdare tarafından sağlanacaktır.

 1. GÜNCELLEME

Şartname kapsamında yer alan modül ve ekranların kullanıcı deneyimiyle beraber yüklenici güncelleme yapabilmelidir. Şartname dışında ekstra modül ve ekranlar idare ile görüşülüp ortak nihi karar alacaklardır.

 1. Site üzerinde ve mobil uygulamalarda kullanılacak web servis ve site yayınlamasının hepsi zorunlu SSL sertifikası ile korunacaktır. Http’ ye gelen istekler Https’ ye yönlendirilecektir.
 2. Web hosting hizmeti yüklenici firma ile beraber idare tarafından yönetilecektir.
 3. Üçüncü parti yazılımlar web sayfası admin paneli ve web sayfasında kullanılmayacaktır.
 4. Veri tabanı ve web sayfası bilgilerinin otomatik olarak yüklenmesi sağlanacaktır.
 5. İdare sanal sunucu üzerine Windows Server 2012 işletim sistemi kurulumunu sağlanacaktır.
 • Web sitesi yedekleri otomatik olarak yapılacaktır.

5.MOBİL UYGULAMA BÖLÜM VE BİLGİ BAŞLIKLARI

 1. MOBİL UYGULAMA TEKNİK KAPSAMLARI
 2. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) portalı olan admin paneli ile entegreli çalışacaktır. Admin panelinden giriliecek veri, mobil uygulamada hiç bir ekstra işlem yapmadan aktarılabilecektir.
 3. Uygulama, pazar payı en yüksek iki mobil platform olan İOS ve Android cihazlarda kullanılacaktır. (Kullanıcılar uygulamayı bu platformların mağazalarından indirir ve kurarlar. Kurulum işlemi için herhangi bir ek modül ve/veya program gerekmez.) Yüklenici firmanın kuracağı mobil uygulama altyapısı web servisler aracılığıyla içeriğin sunulmasına imkân verecektir.
 4. Mobil uygulama, daha etkili fonksiyonellik sağlaması için ilgili telefonlarda kendi platformunda çalışacaktır (Native).
 5. Mobil cihazlar üzerinde çalışacak uygulamalarda kullanılacak olan menüler ve içerikler idare tarafından onaylandıktan sonra uygulamalar hazırlanacaktır.
 6. Uygulamanın tüm ekranları yüksek çözünürlüklü olarak tasarlanacaktır. HD tasarım desteklemeyen telefon modellerinde uygulama cihazın desteklediği çözünürlüğe göre çalışacaktır.
 7. Hazırlanacak olan uygulamaların uygulama mağazalarında yayınlanabilmesi için gerekli tüm başvurular idare adına yüklenici tarafından yapılacak olup tüm masraflar yükleniciye aittir.
 8. Web sitesi ve mobil uygulama hazır template kullanılmayacak tasarım firma tarafından yapılacaktır.
 9. Web sitesi mobil uyumlu (Responsive) özelliğine sahip olacaktır.

 

 1. MODÜLLER VE KAPSAMLARI:

 

Ana sayfada bölümler (modüller), linkler, hava durumu, bulunduğu konumdaki ziyaretçi sayısı, saat, takvim olacaktır. Ayrıca uygulamalı sosyal medya hesabına bağlanmak için gerekli linkler ana sayfada yer alacaktır. Akıllı telefon üzerinden haberleri, duyuruları, projeleri, etkinlikleri, fotoğrafları ve videoları kullanıcıların sosyal medya araçları ve email üzerinden paylaşabilmeleri sağlanacaktır.

 

 • Yönetici Modülü:

 

 • Yönetici Mesajları ve Özgeçmişleri:

 

Sayfada, yöneticilerin fotoğrafları, yöneticiden mesajlar ve yöneticilerin özgeçmişleri olacaktır. Fotoğraflar sınırsız sayıda yüklenebilecektir. Ve platformun özelliğine göre kullanıcı tarafından sağa sola scroll edilerek görünecektir. Yönetici fotoğrafları, yönetici mesajları ve özgeçmişleri web servisler üzerinden değişecektir.

 

 • Sosyal Medya Linkleri:

 

Yöneticinin sosyal medya hesaplarına bağlanması için gerekli linkler sayfada yer alacaktır.

 

 • Haberler ve Duyurular Modülü:

 

Bu sayfada, kurum ile ilgili haber ve duyurular fotoğrafları ile birlikte tarih sıralı olarak gösterilecektir. Öncelikle haberler ve duyurular kısa kısa listelenecektir. Bu listelemede haber ve duyuru başlığı, haber ve duyuru kısa açıklama, haber ve duyuru tarihi, haber ve duyurunun fotoğrafının küçük boyutlu hali gelecektir. Listedeki bir haber ve duyuruya girildiğinde ise haber ve duyurunun başlığı, tarihi, detayı, haber ve duyuru ile ilgili fotoğraf, son olarak da haber ve duyurunun fotoğraf galerisine giriş imkânı olacaktır. Kullanıcı, istediği görseli, telefonun fotoğraf galerisine indirebildiği gibi sosyal medya araçları ve email gibi ortamlarda paylaşabilme imkânı da olabilecektir. Kullanıcı bu haber ve duyuruları sosyal medyada paylaşabilecektir. Vatandaşların adres, yaş, cinsiyet ve benzeri durumlarına göre özel mesaj ve duyurular yapılabilecektir. Duyurular Belediye ve Belediye’nin belirleyeceği diğer kurumlardan gönderilecek, İçerik Yönetim Sistemi’nden yönetici tarafından onaylanan duyurular kullanıcıya bildirim olarak gönderilecektir.

 

 • Projeler Modülü:

Bu sayfada kullanıcı, kurum ile ilgili devam eden ve tamamlanmış projeleri okuyabilecektir. Projeler iki başlık içerisinde; Devam Eden ve Tamamlanmış Projeler olarak takip edilebilecektir. Her bir başlık içerisinde öncelikle projeler tarih sıralı olarak kısa kısa listelenecektir. Bu listelemede proje başlığı, haber tanımı, tarihi ve ilgili fotoğrafın küçük boyutlu hali gelecektir. Listedeki bir projeye girildiğinde ise projenin başlangıç tarihi, detayı ve ilgili fotoğrafı son olarak da projenin fotoğraf galerisine giriş imkânı olacaktır. Kullanıcı bu projeleri sosyal medyada paylaşabilecektir.

 • Halkla İlişkiler Modülü – Fotoğrafını Çek-Gönder Modülü:

Kullanıcı, Belediye ile ilgili istek şikâyet, bilgi edinme ve talep gibi 3 başlık altında bildirimlerini telefon üzerinden de yapabilecektir. Kullanıcı, bir yer veya durumla bildirimde bulunmak isterse yerin ve/veya durumun fotoğrafını çekerek gönderebileceği gibi, yerin konum/koordinatını da ekleyerek bildirimde bulunabilecektir. Fotoğraf gönderimini uygulama içerisinden fotoğraf ekleme olabileceği gibi, kullanıcının konum/koordinat göndermesi sırasında GPS kapalı veya açık olma durumları uyarılarla kullanıcının yönlendirilmesi sağlanacaktır. Gönderilen fotoğrafın boyutuna bir sınırlama getirilebilecektir. Bu modül sadece uygulamaya kayıtlı olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir.

 

 • Etkinlik Takvimi (Kültür, Sanat, Sosyal Faaliyetler vb.) Modülü:

Bu sayfa Belediye’nin ve Belediye’nin belirlemiş olduğu kurumların yapmış olduğu etkinliklerin gösterimini sağlayacak olan bir yapıda çalışacaktır. Kurumlar tarafından planlanan veya gerçekleştirilen kültürel vs. etkinliklerin duyurulması için etkinliğin resmi, adı, yeri ve zaman bilgilerini gösteren bilgiler akıllı telefonların ekranına getirilecektir. Etkinlikler takvim üzerinden de gösterilebilmelidir. Etkinlikler ile ilgili de bildirim alınabilmelidir. Bildirimlerin uygulamalara gelen son etkinlik bilgilerini anlık olarak platform servis sağlayıcılarının sunucusu üzerinden kullanıcının cihazının ekranına aynı kısa mesaj gibi iletilmesini sağlamalıdır. Bildirimler kategorilere göre de seçilip ayrılabilmelidir. Kullanıcı istediği etkinlik tipine veya kuruma göre bildirim alabilmelidir. Örneğin, sadece konserlerin etkinlik bildirimlerini gönder, gibi. Kullanıcı bildirim almak istemez ise bu özelliği kapatabilmelidir. Kullanıcı bu etkinliklerden istediğini sosyal medyada paylaşabilmelidir. Kullanıcıların etkinliklere yorum ve puanlama yapmasına olanak verecektir.

 • Galeri Modülü:

Bu sayfa video ve fotoğraf olarak 2 başlık altında olacaktır. Video ve fotoğraflar kategoriler halinde öncelikli olarak sıralanacaktır. Görseller slayt gösterisi özelliği içerisinde gösterilecektir. Kullanıcı, istediği görseli telefonunun fotoğraf galerisine indirebileceği gibi sosyal medya araçları ve email gibi ortamlarda paylaşabilme imkânı da bulacaktır. Bu modül sayesinde, kurumun sağlayacağı yeni video ve fotoğraf akıllı telefonlara gönderilecek ve görüntülenmesi sağlanacaktır.

 • E-Rehber Modülü:

Bu sayfada ilçede yer alan kamu kurumları, sağlık kurumları, eczaneler, eğitim kurumları, muhtarlıklar, zabıta karakolları, evlendirme daireler, semt merkezleri, Kaymakamlık, karakol, banka, PTT, parkların ve idare tarafından belirlenecek ve idare tarafından belirlenecek turizm ilgi noktalarının, cafe-bar, eğlence yerleri ve restoranların iletişim bilgileri bu modülde listelenerek kullanıcılar tarafından görülebilecektir. Belediye’nin belirleyeceği turizm ilgi noktalarının listesi ve kullanılacak açıklamalar Belediye tarafından sağlanacaktır. Ayrıca kurumun birimlerinin de iletişim bilgileri gösterilebilecek. Kurumların ve ilgi noktalarının adres, telefon ve lokasyon bilgilerinin yanı sıra en yakın duraktan geçen toplu taşıma araçları hakkında da bilgi verilecektir. Bu modülde, ilçede yer alan kurumların gösterimi ile tesisler, harita ve harita üzerinde rota çizimi modülleri de olacaktır. Kullanıcılar yürüyerek, toplu taşıma ile ya da araç ile bu ilgi noktalarına hareket edebileceklerdir. Kullanıcı önemli bir ilgi noktasının yakınından geçiyorsa uygulama kullanıcıya bildirimle bunu belirtecektir, kullanıcı dilerse bu özelliği ayarlardan açıp kapatabilecektir. Kurumlar ve ilgi noktalarının belirli kategoriler şeklinde listelenebilmesi sağlanacaktır. İdare kendisi kategori menüsü oluşturabilecektir. Kategorilere girildiğinde, ilgili noktaların isimleri listelenecektir. Listede kurum veya ilgi noktasının adı, adresi, haritadaki yeri ve telefonu yer alırken, kullanıcının bulunduğu konuma olan uzaklığı belirtilecektir. Kullanıcı kategoriye, yorum sayısına ve puana, yakınlığa göre aratma yapabilecektir. Kullanıcı ziyaret ettiği noktada check-in yapabilecektir. Modül akıllı telefonun çağrı yapma özelliği ile entegre çalışarak kullanıcının tek dokunuşla uygulama üzerinden bu kurumları arayabilmesi sağlanacaktır. İdare istediği kadar kurum bilgisini girebilecektir. İçerik Yönetim Sistemi’nde idarenin kurum bilgilerini girebileceği bir sayfa oluşturulmalıdır. Hazırlanan içerik yönetim sistemi, idarenin istediği kadar kurum bilgisini mobil uygulamaya ekleyebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, kurum konum/koordinat bilgilerinin alınıp, kullanıcının bulunduğu noktaya olan uzaklığını hesaplayıp getirmesini sağlamak için Harita Üzerinde Rota Çizimi Modülü ile entegre çalışmalıdır. E-Rehber modülünde, ayrıca, kategorilere göre listeleme yapılırken ayrıca kurum adı girilerek de ilgili kurumun detay bilgileri karşısına getirilecektir. Yüklenici, bu özellik için uygulamanın altyapısını ona göre hazırlayacaklardır. Kurum ve kuruluşların bilgilerinin bulunduğu sayfalardan o kurum veya kuruluşa ait anketlere yönlendirme yapılabilecektir.

 

 

 • Bölgesel Hava Durumu Modülü:

Bu modülde anlık konum hava durumu tahmini, rüzgâr hızı, nem, dalga yüksekliği, gün içerisinde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ve hissedilen sıcaklık bilgileri verilecektir. Bu işlem için gerekli olan hava durumu API’leri yüklenici tarafından bir yıl boyunca temin edilecektir. Bunun yanı sıra kullanıcılara önceden hazırlanmış belli kalıplarla günlük hava durumu bildirimi gönderilecektir. Örneğin; yağmur yağacak şemsiyenizi unutmayın, gece hava sıcaklığı düşecek dikkat edin gibi bildirimlerde bulunulacaktır.

 • E – Belediye Modülü:

Bu sayfada emlak rayiç değer, borç sorgulama, e-posta/e-SMS, kayıt, encümen ve meclis kararları ile evrak kayıt takibi modülleri olacaktır. Bu kısmı kullanabilmek için kullanıcı adı ve şifre ile Login olunacaktır. Kullanıcı bilgileri Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki kullanıcı tanımlarından doğrulanacaktır.

1.10.   Nöbetçi Eczaneler Modülü

Bu modülde, kullanıcılar her gün güncellenen nöbetçi eczanelerin listesini görebilecektir. Listede eczanenin adı, adresi, haritadaki yeri ve telefonu yer alırken, kullanıcının bulunduğu konuma olan uzaklığı belirtilecektir. Modül akıllı telefonun çağrı yapma özelliği ile entegre çalışarak kullanıcının tek dokunuşla uygulama üzerinden bu kurumları arayabilmesi sağlanacaktır. İdare istediği kadar kurum bilgisini girebilecektir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin konum/koordinat bilgilerinin alınıp, kullanıcının bulunduğu noktaya olan uzaklığını hesaplayıp getirmesini sağlamak için Harita Üzerinde Rota Çizimi Modülü ile entegre çalışmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Admin panelinden istenilen ölçülerde adet , fotoğraf ve dosya yüklemesi yapabilecek yüklenen fotoğrafların boyutları ve kapsadığı alan otomatik olarak web sitesine uygun ölçülere getirecektir.

Web sayfasında menüler haricinde hiçbir alan statik olmayacak. Web admin panelinden idarenin değiştirilebilir olması sağlanacaktır.

 1. EĞİTİM
 1. Kurulan tüm yazılım birimleri için yüklenici firma, idarenin belirleyeceği teknik ve uç kullanıcılarına tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için eğitim verecektir. Eğitim planına yüklenici firma ve idare ortak karar verecektir. Eğitim ile ilgili hususlar ise aşağıda sunulduğu gibi olacaktır.
 2. Eğitim tipine göre düzenlenmesi gereken eğitim ortamını ve eğitim programları için gerekli materyalleri yüklenici firma temin edecektir.
 3. Aşağıda belirtilen ve kurum personeline verilecek eğitim programları idarenin belirlediği mekân ya da mekânlarda, teknik şartlarda belirlenen esaslar göz önüne alınarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. Yüklenici firma, idarenin idari personelini belirtilen konularda eğitecektir.
 5. Yüklenici firma, eğitimin sağlanmasında yetecek eğitmen/saati temin edecektir. Ayrıca, yüklenici bu iş için görevlendireceği personelin eğitim durumunu, sayısını, bu konulardaki deneyimlerini belirtecektir.

 

 1. KURULUM VE KONFİGÜRASYON:
 2. Yüklenici firma kurulum ve konfigürasyon ile ilgili aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Yüklenici firma sistemlerin kurulumundan önce ve sonra yapılacak her türlü analiz, planlama, yazılım özelleştirme çalışmaları öngörülerek plan hazırlayacak ve hazırlanan bu plan idareye verilecektir.
 4. Yüklenici firma bütün sistemleri anahtar teslim olarak tamamlanacak ve tanımlanan işin tamamlanabilmesi için herhangi bir ek maliyet talep etmeyecektir.
 5. Yüklenici firma tarafından atanacak proje yöneticisi, sözleşme imzalanmasını takiben hemen projeye dâhil olacak ve proje boyunca __________ Belediyesi ile birlikte projeyi takip edecek ve sorumlu kişilerle koordinasyonu sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

İletişim

Adres:

K.Bakkalköy Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2 Ataşehir/İSTANBUL

Adres:

E.Kuyumcular Mh. Gedik Sk. No:5/7 Karesi/BALIKESİR

Telefon:

+90 266 244 3070

E-Posta:

destek@catsbilisim.net
cats@catsbilisim.net

© 2014 – 2023 Cats Yazılım Geliştirme Teknolojileri. Tüm Hakları Saklıdır.