E-Tahsilat

 

Cerrahi Alet Takip Sistemi

Firmamızın ismini veren Cerrahi Alet Takip Sistemi

Hastanelerin en önemli operasyonları ameliyat öncesi ve sonrası süreçleridir. Ameliyathane görevlileri, doktorların ve hastane yöneticilerin bu süreçlerde ki rolü oldukça önemli olmasına rağmen karmaşık ve zaman alıcı durumlardır.

Ameliyatlar da kullanılan cerrahi aletlerin kullanımı – sterilizasyon döngüsünü takip eden, hata payını ortadan kaldıran modüldür. Cerrahi aletler barkodlanarak her alete kimlik kazandırılır ve sterilzasyon-hek-kayıp-ex-kullanım durumlarını takip edebilirsiniz.

Cerrahi Alet Takip Sistemi;

Hastaneye prestij, yenilik,vizyon ve yeni bir bakış açısı katar, yönetime güç ve kararlılık sağlar. Süreçleri hızlandırır, verimini arttırır.

CATS AVANTAJLARI NELERDİR

Hata İhtimalinin Azalması

Sistemin klavye – mouse gibi parçalara ihtiyacı olamdan sesli komut işlemleriyle kullanıcının hata payını ortadan kaldırması ve döngünün birbirine bağlı iç denetimlerle bağlayarak ilerlemesini sağlamaktayız

Veri Tutma & Görüntüleme

Gerekli tüm verileri geriye dönük görüntüleme imkanı sağlayan CATS, hangi malzemenin kim tarafından kullanıldığı, ne için ve ne zaman kullanıldığını istediğiniz an bakabilme imkanı sağlar

Kolay Kullanım 

Cats sistemini tasarlarken, süreçlerin hızlı ve kullanıcılara ekstra iş yükü getirmeyecek bir şekilde oluşturduk. Dokunmatik ekran, sesli komut ve geniş arayüz ile çalışma verimi ve kullanımı yüksek bir sistem gerçekleştirdik

Stok Takibi

Sisteme tanıtılan tüm cerrahi aletlerin stok takibini, ex durumunu, ve kullanım tarihlerini görebilir, listeleyebilir ve stok durumlarını güncelleyebilirsiniz.

Raporlama Ekranı

Esnek rapor yapısı sayesinde görmek istediğiniz tüm rapor ve istatistikleri oluşturabilirsiniz

Yatırım Dostu

CATS, yapacağınız yatırımı gösterdiği performans, yönetim başarısı ve verimi ile yatırımınızı amorti eder ve gelecek planlamanızda size avantaj sağlar

CATS NE KAZANDIRIR ?

Cerrahi alet kaynaklı enfeksiyonları saptamanıza yardımcı olur
Operasyon alanında alet kaybı riskini azaltma
Hangi operasyonlarda hangi aletlerin hangi hekim tarafından kullanıldığını kayıt altına alarak kritik kontrol noktaları oluşturma
Cerrahi aletlerin hangi cihazlarda steril edildiğini ve sterilizasyon koşullarını cihaz bağlantılarıyla kayıt altına alma
Cerrahi aletlerin steril olarak depoda bekleme süresinin sonuna yaklaşıldığında otomatik olarak uyarı alma
Cerrahi aletlerin garanti süresi ve bakım zamanlarını görüntüleyebilme

Cerrahi alet geçmişinden ilgili firma ve aletin daha önce gördüğü işlemleri görüntüleme
Arızalı ve bakım, onarım gerektiren ürünleri tespit ederek sistem üzerinden takibini sağlayabilme.
Ameliyat maliyetlerini kontrol edebilir, geçmişe dönük kıyaslama yapabilir.
Cerrahi aletlerin hangi cihazlarda steril edildiğini ve sterilizasyon koşullarını cihaz bağlantılarıyla kayıt altına alma
Cerrahların kıyaslamasını yapabilir, durumu raporlayabilir
Tüm süreçleri hızlandırır, kurumun performansını arttırır

CATS’İN FARKI NELERDİR

Sınırsız Terminal

CATS’i istediğiniz lokasyonda sayı veya sınır olmadan dilediğiniz kadar terminal kurabilir, bunun için ek lisans ücreti hesaplanmaz

Esnek Kullanım Özgürlüğü

CATS geliştirilmiş yazılım kalıbının dışına esnetebilir dilediğiniz kullanım türüne göre revize edebilir, sizlerin iş süreçlerinize dahil olabilir.

Takip Edilebilir Envanter

Sisteme tanıtılan tüm cerrahi aletlerin yanı sıra, sarf malzeme, tekstil ürünleri veya tek kullanımlık envanterlerinizi takip edebilirsiniz

Yurtdışı Uyumluluğu

CATS yurt dışı referansları ile ülkemizi bu konuda temsil etmektedir. Farklı dil seçeneklerini barındırır ve kurulum yapılacak ülkenin mevzuat ve yönetmeliklerine entegre olabilmektedir

Cerrahi Alet Takip Sistemi Modülleri

Ana Menü

Giriş ekranından sonra otomasyon programının ana ekranı karşınıza gelmektedir. Bu menüde sterilizasyon döngü aşamaları için bir adet buton ve üst kısımda menü butonu yer almaktadır.

Kirli Teslim Alma

Sterilizasyon döngüsü, kirli alet veya setin ameliyathaneden sterilizasyon birimine teslim edilmesi ile başlar. Bu yüzden otomasyon da bu döngüyü Kirli Teslim Alma ile başlatmaktadır. Bu panelde sırasıyla, alet veya seti teslim eden ameliyathane personeli, kirli aleti teslim alan sterilizasyon personeli ve alet veya paketin barkodu sırasıyla lazer okuma cihazına okutulur ve sisteme işlenir. Böylelikle alet veya set, kirli olarak sterilizasyon birimine geçiş yapmış olur.

Set Paketleme

Kirli olarak teslim alınan alet veya set, sterilizasyon biriminde paketleme aşamasına geçmektedir. Burada set ve aletler tekrar kontrol edilerek paketlenir ve otoklav cihazına verilmek üzere hazır hale getirilir. Otomasyonun bu paneli de, bu aşamayı kayda alarak, bozuk veya eksik alet/set var ise sisteme işlenerek gerekli işlemler yapılmak üzere ayrılır.

Otoklav Ünitesi

Paketleme aşamasından hemen sonra set ve aletler, sırasıyla personel barkodu, otoklav barkodu ve set barkodu okutularak sisteme işlenerek otoklav cihazına verilir. Sistem ayrıca hangi tür yıkama yapılacağını da kayıt altına alabilmektedir. Otoklav cihazından alınan setler, tekrar kontrol amacıyla sisteme okutulmaktadır. Bu sayede alet ve setlerde bozulma kaybolma veya otoklavda unutulma gibi hataların önüne geçilmiş olur.

Steril Teslim Etme

Otoklav aşamasından sonra set ve aletler artık teslim edilmeye hazır haldedir. Bu aşamada, ameliyathane personelinin talebi doğrultusunda istenen set ve aletler, sırasıyla, teslim eden personel, teslim alan personel ve paket barkodları okutularak, her aşamada kayıt altına alınıp, steril şekilde teslimi yapılmış olur. Sterilzasyon takip sisteminin döngüsü devam etmektedir.

Paket Açma

Paket açma, steril şekilde teslim alınan alet ve setlerin, ameliyat için açılmadan önce sırasıyla, paket açan ameliyathane personeli, kullanılacak ameliyathane salonu, kullanılacak hasta ve açılacak paket barkotları sisteme okutularak, tüm detaylar sisteme işlenmiş ve kullanıma hazır hale gelmiştir.

Menü

Otomasyon yazılımının tüm tanımlama ve ayarlarının yapılacağı panelin tümüne Menü ile ulaşırsınız. Menü panelinde resimde görmüş olduğunuz gibi ayarlar, tanımlama ve güncelleme gibi butonlar yer almaktadır.

Hek Modülü

Alet ve setlerin arıza/bakım takip modülü sayesinde aletlerin ait oldukları set, marka/modelleri, barkod numaraları ve heke ayıran personel gibi bilgilerin takibi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hekten çıkarma işlemi de yine bu panelden yapılabilmektedir.

Genel Raporlama

Genel raporlama modülü, seçilen set ismi, modeli veya karekod numarasına göre istenen alet veya setin üzerinde seçilen tarih aralığı için her türlü raporlama dökümü verebilen panele açılır. Bu panel ve çeşitli raporlamalar aşağıda anlatılmıştır.

Sterilizasyon Set Teslim Alma

Sterilizasyon set teslim alma sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, kirli teslim alan personel, kirli teslim eden personel ve teslim tarihi/saati bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Steril Kalma Süresi

Sterili kalma sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, paketleyen personel, steril tarihi, açma tarihi, paketin açıldığı salon, paketi açan personel ve paketin kullanıldığı hasta adı bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Şuan Set Nerede

Şuan set nerede sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set nerede ve setin adı bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Teslim Alma Alet Raporlama

Teslim alma alet raporlama sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, barkod numarası, alet adı, modeli, teslim alan personel, teslim eden personel, firma ve teslim tarihi/saati bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Set Düzenleme

Set düzenleme modülü sayesinde, setler üzerinde her türlü kontrol/takip ve düzenleme yapılabildiği gibi ayrıca tek aletlerin de takibi aynı şekilde mümkün hale gelebilmektedir.

Tanımlamalar

Set Tanımlama

Envanterde bulunan tüm cerrahi aletler, sistem kuruluş aşamasında tek tek lazer cihaz ile karekodlanmıştır. Her birine karekod ile kimlik verilen aletler, sisteme tek tek tanımlanırlar. Bu sayede her aletin firması, çalışır durumları, hangi aşamada olduğunun takibi gibi kontrol mekanizmaları mümkün olabilmektedir

Personel Tanımlama

Bu panel ile, ilgili ameliyathane ve sterilizasyon personelleri tanımlanarak, sisteme girişleri yapılarak, her personel için bir karekod tanımlaması yapılmakta ve kendilerine bir karekod etiketi verilmektedir.

Salon Tanımlama

Sistem kurulumu sırasında tanımlanmış, hastanenizde bulunan mevcut ameliyathane salonları bu panel yardımı ile görüntülenebilmektedir. Ekranda salon isimler ve salon tanımlamaları için verilen barkod numarası görülmektedir.

Otoklav Tanımlama  

Sterilizasyon ünitesinde mevcut olan tanımlanmış otoklav cihazları bu panel yardımı ile listelenebilmektedir. Ekranda cihazın ismi ve verilen barkod numarası görülmektedir.

Firma Tanımlama

Alet ve setlerin satın alınmış olduğu veya bakım anlaşmaları yapılan firmalar, bu panelde listelenebilmektedir. Firmaların iletişim bilgileri ve firmadan ilgili kişi gibi bilgilere bu ekrandan ulaşılmaktadır.

Kullanıcı Yetkilendirme

Cerrahi Alet Takip Sistemi CATS otomasyonu, daha önce tanımlaması yapılan kullanıcılar arasında yetkilendirme yeteneğine sahiptir. Sorumlu Sterilizasyon veya Sorumlu ameliyathane personeli başta tüm yetkilere sahip olmakla birlikte, diğer kullanıcılar ise görev yerleri ve ihtiyaçlara göre çeşitli yetki alanlarına sahip olabilmektedir. Yukarıdaki panelde istenilen personele istenilen modül yetkileri kolayca verilebilmekte veya alınabilmektedir.

Cats Güncelleme Ekranı

CATS UPGRADE butonu; sistem çağdaş ihtiyaçlara cevap vermek, değişen ortam koşullarına uyarlanmak ve hatalardan kurtulmak amacıyla belli periyodlarda tek butona basarak kolayca güncellenebilmektedir

Sterillizasyon Süreç Döngüsü 

Tüm süreçler otonom kontrol döngüsü içerisinde süreklilik kazanır. Her işlem başlangıç ve bitişinde sistem döngüyü kontrol eder. Sistem, döngü sürecinde bitmemiş bir işlem varsa o işlem diğer aşamaya geçmesine izin vermez. Hata riskini azaltır ve istenmeyen sonuçlarına izin vermez.


Yazılımı paket olarak talep edebilir veya kurumunuzun işleyişine uygun revize talep edebilirsiniz. Size özel olarak yeniden düzenleyebilir veya ekstra modül taleplerinizi sisteme uyarlayabilmekteyiz.

Kullanım alanlarına göre; sterilizasyon takip, set takip veya bohça takip gibi sistem kullanım alanları yaratılabilmektedir.


Cats Tanıtım Videomuz

× WhatsApp Canlı Destek