// Cats[ABİS]

Afet Yönetim
Bilgi Sistemi

Aafet risklerini yönetmek, afetlere hazırlanmak, afetler sırasında müdahale etmek ve iyileşme sürecini yönetmek için kullanılan bir bilgi sistemidir. Bu sistem genellikle yazılım, veritabanları, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve diğer bilgi teknolojilerini içerir.

Afet yönetim bilgi sistemleri, afet risk analizi yapmak, acil durum planları oluşturmak, kaynakları tahsis etmek, afet sırasında iletişimi yönetmek, afet zararlarını değerlendirmek ve iyileşme sürecini takip etmek gibi çeşitli fonksiyonları destekler. Bu sistemler genellikle afetlerden önce, sırasında ve sonrasında farklı paydaşlar arasında bilgi akışını sağlayarak etkili bir afet yönetimi sağlar.

Afet yönetim bilgi sistemleri, afetlerle ilgili verileri toplamak, depolamak, analiz etmek ve paylaşmak için kullanılır. Bu veriler genellikle coğrafi bilgiler, nüfus istatistikleri, altyapı bilgileri, risk analizleri ve acil durum planları gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Bu bilgi sistemi, afetlerin etkilerini minimize etmek ve hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için karar alıcıları destekler.

AMACI;

• Afet risklerinin azaltılması ,
• Afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve
azaltılması,
• Senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi,
• Acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık,
• Eğitim ve tatbikatlar,
• Erken uyarı, tahmin, izleme,
• Afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi,
• Afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme,
• Afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok
sektörlü, çok disiplinli sosyo ekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması
faaliyetlerinin tümüdür.

0
Risk Analiz Modülü
Bu modül, afet risklerini belirlemek için kullanılır. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve istatistiksel verileri kullanarak, potansiyel afet risklerini değerlendirir ve risk haritaları oluşturur.
0
Acil Durum Planlama Modülü
Bu modül, acil durum planlarını oluşturmak, ekipleri hazırlamak, eğitim/tatbikat süreçlerini yönetmek için kullanılır. Farklı senaryolara göre hazırlanan planlar, afet durumunda nasıl hareket edileceğini belirler.
0
Müdahale Yönetim ve Koordinasyon Modülü
Afet sırasında müdahale faaliyetlerini yönetmek için kullanılır. İtfaiye, sağlık hizmetleri, kurtarma ekipleri gibi farklı kuruluşların koordinasyonunu sağlar.
0
Afetzede Yardım Modülü
Bu modül, afetzedelere yardım sağlamak için kullanılır. Barınma, gıda, su temini gibi temel ihtiyaçları karşılamak için kaynakları yönetir.
0
Hasar Değerlendirme Modülü
Afet sonrası hasarları değerlendirmek için, altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve insan kayıpları gibi verileri toplar ve arşivler .
0
İletişim ve Bilgi Paylaşım
iletişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak için kullanılır. Kamuoyunu bilgilendirme, afet bilgi merkezi gibi işlevleri destekler.
KAPSAM ALANI;
  • Afet Senaryoları Planlama
  • Afet Müdahale Ekipleri, Afet Türleri İçin Hazırlama ve Planlama
  • Ekiplerin Eğitimlerini Oluşturmak ve Takip Etmek
  • Ekiplerin Tatbikat Planlaması ve Sonuçları
  • Tatbikat Sonuç Analizleri ve Sayısal İstatistikler 
  • Toplanma Alanları Oluşturma
  • Toplanma Alanlarında Yer Alan Altyapı, Üst Yapı, Ulaşım bilgilerinin tutulması ve buna göre planlamaların yapılması.
  • Toplanma alanlarında yer alan envanter çeşitleri, fiziksel depo tanımları ve stok durumları
  • Tahliye Planları gibi daha birçok özellik bulunmaktadır.
aykome ruhsat sistemi

// RİSKLİ BİNA DEĞERLENDİRME ve VATANDAŞ BAŞVURU

Sistemi

İletişim

Adres:

K.Bakkalköy Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2 Ataşehir/İSTANBUL

Adres:

E.Kuyumcular Mh. Gedik Sk. No:5/7 Karesi/BALIKESİR

Telefon:

+90 266 244 3070

E-Posta:

destek@catsbilisim.net
cats@catsbilisim.net

© 2014 – 2023 Cats Yazılım Geliştirme Teknolojileri. Tüm Hakları Saklıdır.