E-Tahsilat

ERP Yazılımların Kurumlara Avantajları

Cats Bilişim > Yazılım & Bilişim  > ERP Yazılımların Kurumlara Avantajları

ERP Yazılımların Kurumlara Avantajları

Genel Anlamda ERP nedir?

Sözlük anlamı: Enterprise Resource Planning yani 
Kurumsal Kaynak Planlama ,
olan ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan, çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir. (bkz: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_planlamas%C4%B1 )

ERP Sistemlerinde Amaç:
ERP sistemleri işletmedeki tüm faaliyetleri birbiri ile entegrasyon içerisinde yönetmeyi hedefler.

ERP Neler Kazandırır? ·Personel sayısının azalması az personel ile daha verimli iş yapılması sağlanır ·Sipariş yönetimi kolaylaşır, satınalma giderleri azalır ·Nakit yönetimi kolaylaşır ·Ciro / Kar oranı iyileşmesi sağlanır ·Bakım giderleri azalır ·İş tekrarları azalır ·Tüm süreçlerde veri güvencesi sağlanır, bilgiye ulaşım kolaylaşır

 • Sürekli gelişmeye temel olacak bir sistem oluşturur
 • Kişiye bağımlılık ortadan kalkar
 • Sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesini, standartların oturmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini sağlar
 • İşletmeyi, şantiyeleri, denetlemek ve kontrol için önemli bir mekanizma oluşur
 • Merkezde ve şantiyelerde daha düzenli bir çalışma ve kontrol bağlantısı oluşur
 • Problem ve uygunsuzlukların tespitini kolaylaştırı, sistematik yaklaşımı sağlar
 • Tüm çalışanları ve yöneticileri Sistematik olmaya alıştırır
 • Önleyici faaliyetleri kolaylaştırır ve işlerin ilk defada daha doğru yapılmasını sağlar
 • İyileştirme çalışmalarının başlangıç noktası olabilecek temel oluşturulur
 • Stok seviyesinin azalmasını, verimlilik artmasını sağlar
 • Maliyetler azalır
 • Daha bilinçli iş akışı sağlanır.
 • Veri toplama sistemi kolaylaşır, güvenilir veri artar
 • İşletme etkinlikleri daha disiplinli ve daha organize bir yapıya kavuşur
 • Tüm çalışanların öz sorumluluk bilinci yükselir.
 • Ürün/hizmet/ tesis kalitesi yükselir.
 • Müşteri memnuniyeti artar.
 • Potansiyel müşterilere güven verilir
 • Personelin sisteme katkısı artar
 • Çalışanların kaostan kurtulmaları, yaptıkları işe hakim olabilmelerini, işyerinde mutlu olmasını sağlar
 • Uygulamaların kolaylıkla dökümante edilebilmesini sağlar
 • Daha düzenli kayıtlar tutulmaya başlanır
 • Sistematik dokümantasyon sayesinde iletişimin kolaylaşması, hataların önlenmesi sağlanır

İşletmelere  çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunan Cats ERP çözümleri, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunmaktadır. Muhasebe ve Finans Yönetimi, Üretim Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Talep Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaretve İnsan Kaynakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları ve müşterilerden tedarikçilere  tüm ekosistemi başarıyla yönetme becerisine ve gelişmiş entegrasyon özelliklerine sahip Cats ERP çözümleri, kalite standartları çerçevesinde sürekli geliştirilmekte; tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamaktadır.

Cats Bilişimin sizlere sunduğu diğer avantajları öğrenmek için irtibat kruabilirsiniz.

user-gravatar
orcun
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× WhatsApp Canlı Destek