Yazılım & Bilişim

Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesine, buna bağlı olarak alışverişin e-alışverişe doğru kaymasına ve e-ticaret sitelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Müşterilerin e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken diğer müşteriler ile etkileşimde ve bilgi paylaşımında bulundukları sosyal medya, e-ticaret için yaygın olarak benimsenen bir platform haline gelmiştir. Sosyal medya pazarlamasının, özellikle e-ticarette iş alanında geniş çapta kabul görmesi bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Zamanının büyük bir kısmını  internet  ortamında  geçiren  günümüz  dijital  müşterilerini  işletmelerine  kazandırmayı  hedefleyen şirketler diğer pazarlama araçlarını kullanarak  yaptıkları  tanıtım ve reklam yatırımlarını sosyal medya için de ayırmaktadırlar. Sosyal medyanın diğer pazarlama araçlarına göre daha ekonomik olması  ve doğrudan kişiye özel pazarlama stratejileri  uygulayabilme avantajı  nedeniyle  popülerliği giderek  artmaktadır.  Sosyal  medya,  sosyal  ağ  siteleri,  bloglar,  wiki’ler,  mikroblog  siteleri  gibi  çeşitli biçimlerde  olabilir. Günümüzde  en çok  kullanılan sosyal  medya platformları  Facebook,  Twitter , İnstagram  ve içerik paylaşım sitesi YouTube’dur. Bu kanallar ağızdan ağıza iletişim potansiyelinin yüksek olduğu sosyal medya platformlarıdır. Mevcut literatür, sosyal medya pazarlamasının  endüstri  ve akademi alanındaki popülerliğinin yanı sıra, tanımlanması bağlamında kolektif bir anlaşmaya varamamış, mevcut ve potansiyel  müşterilerle  bağlantı  kurma  ve  etkileşim  kurmayı,  müşteri  ilişkileri  kurma  aracı  olarak tanımlamaktadır.  Sosyal  medyanın  özelleştirilmesi,  şirketlerin  markalarının benzersizliğini iletmeleri ve müşterilerin bu markalara olan bağlılıklarını ve sadakatlerini geliştirmeleri için bir araçtır.

Sosyal  medya  pazarlaması;  pazarlama  faaliyetlerini  sosyal  medya  kanalları  ile  gerçekleştirmek  ve  bu faaliyetlerle  ilgili  paylaşımlarda  bulunmaktır.  Müşteriler  ile  iletişim  sağlamak,  müşterilerde  farkındalık yaratmak,  markanın  web  sitesi  trafiğini  artırmak,  markayı  takip  eden  kişi  sayısını  artırmak  ve  ilgili bağlantıları web sitesine yönlendirmek gibi temel amaçları bulunmaktadır. Sosyal  medya  pazarlamasının  başarısının  sürdürülebilir  olması  için  yapılan yatırımların etkin  bir  şekilde  kullanılması  gerekmektedir.

Başarı Hikayesi: E-Ticaret İçin Sosyal Medya Başarılı Pazarlama Hikayeleri

E-ticaret  ortamı  altındaki  tüketici  davranışı,  geleneksel  alışveriş  ortamından  daha  karmaşıktır.  Online tüketiciler  hizmet  kalitesi ve  dakikliği  gibi  konularda yüksek  beklentilere  sahiptirler.  Bu  tüketiciler  aynı zamanda e-ticaret şirketlerinden duygusal tatmin ve karakter gücü gibi diğer değerlerin de yerine  varlığını talep  etmektedirler.  Tüm  bunlar  online  tüketicilerin  psikolojisinin  araştırılması  gerektiği  gerçeğini  ortaya çıkarmaktadır.  Online  alışverişe  ait değerleri  istikrarlı  bir  pazar  payını  korumak  ve  e-ticaret  pazarında sürekli olarak gelişmek için açıklığa  kavuşturulmalıdır.  Bunun  için online mağazaların müşteri değerlerini yaratmasını  kolaylaştıran memnuniyet  ve kalıcı  sadakat sağlanmalıdır

Örnek Hizmet: E-Ticaret ve Sosyal Medya Başarılı Sadakat Sistemi ve Kazanç Arttırımı

Sadakat, online tüketicilerin geçmiş satın alma deneyimine ve gelecekteki beklentilere dayanarak e-ticaret web  sitelerini yeniden  ziyaret etme  istekliliği,  artan  satın alma  sıklığı, düşük  fiyat duyarlılığı,  satın  alma sayısı  ve  değeri ile  ifade  edilir. Sadakat  seviyesinde  memnuniyet, tüketici  ihtiyaç trendindeki değişim veya tüketicinin alışveriş değeri  trendinde  doğru  bir  şekilde  anlaşılmalıdır. E-ticaretin gelişmesiyle,  büyük bir alışveriş değeri yaratmak ve sunmak, satıcılar arasında yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bir işletme, değerini  göstererek  sadık  müşterileriyle  sağlıklı  ilişkiler  kurabilir  ve  ihtiyaçlarını  karşılayarak  tüketiciye tatmin edici deneyimler sağlayabilir. Bir işletme ayrıca müşteri elde tutma oranını ve pazar payını bir fayda olarak daha da artırır. Değer memnun tüketicileri üretir, devam eden memnuniyet ise sadık olanları üretir. Dolayısıyla, alışveriş değeri, bir kuruluşta sadakati kolaylaştırmak için önemli bir faktördür.

İletişim

Adres:

K.Bakkalköy Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2 Ataşehir/İSTANBUL

Adres:

E.Kuyumcular Mh. Gedik Sk. No:5/7 Karesi/BALIKESİR

Telefon:

+90 266 244 3070

E-Posta:

destek@catsbilisim.net
cats@catsbilisim.net

© 2014 – 2023 Cats Yazılım Geliştirme Teknolojileri. Tüm Hakları Saklıdır.