E-Tahsilat

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Sistemleri

Kurumsal iş akışlarını tümüyle kontrol altına almak ve onları her zamankinden daha verimli hale getirmek için uygulama alanı bulan bir sistemdir. Başta süreç karmaşık yapıda ki kurum/kuruluşların veya kurumsal süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan her sektörden kurum için geliştirilen BPM (Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Sistemleri) çözümleri, süreçlerinizi izleyerek analiz edebilmenizi, süreç performanslarını iyileştirebilmenizi ve süreç değişikliklerinizi her zaman tek bir hamlede gerçekleştirebilmenizi sağlayabilmektedir.

Kurumsal Yönetimlerin her alanda Sürekli İyileştirme ve Geliştirmeyi hedefleyen, Müşteri ve Vatandaş Odaklı, Katılımcı Yönetimi benimseyen ve getirisi olmayan faaliyetleri ortadan kaldırarak Hızlı Karar Verme Mekanizmasını kuran yalın örgüt yapıları 90’ lı yıllara damgasını vurmuştur. Bugün işletmeler rekabet gücünü elinde tutabilmek için, ürün ve hizmet üretiminde “Yüksek Kalite, Düşük Maliyet ve Hız” ana hedeflerine ulaşmak zorundadırlar.

“Geleneksel Yönetim ve Organizasyon Yapıları’ nın ürünü olan standardizasyon, işlevsel departmanlaşma ve dikey hiyerarşik örgütlenmeler ile çalışanların tüm çabası sadece fonksiyonlarının performansı ve yönetimi ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle; sistemin bütününe ilişkin sorumluluğun yüklenilmesi mümkün olamamaktadır. Fonksiyonların öncesi ve sonrasının dikkate alınmaması ve etkisinin görülmemesi sistemin kötü işlemesine neden olmaktadır. Tüm bu sorunlar, İşletmelerde “Süreç Yönetimi” ni gündeme getirmiştir. Süreçler, belirli girdileri belirli çıktılara dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen, yinelenebilen ve birbirine bağlı değerler yaratan faaliyetler bütünüdür. Süreç Yönetimi ise İşletmelerin politika ve stratejilerini , sistemlerini ve buna bağlı olarak organizasyon yapılarını “Süreç Odaklı” düzenleyen, sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeyi kapsayan bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta süreç tanımları, süreç sahipleri, sorumluları ve ekiplerinin belirli olması, akışın haritalandırılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ile ürün/hizmetlerdeki “kalite, maliyet ve hız “ üçgeni dengelenmekte ve müşteri tatmini ön plana çıkmaktadır.”

Sistemin Adımları;

 • Mevcut durum analizinin yapılması.
 • Hedeflenen yapının tespit edilmesi.
 • Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması.
 • Tıkanıklıkların ve darboğazların tespit edilmesi.
 • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması.
 • Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi.

Sistemin kurum/kuruluşlara avantajları ise ;

 • Daha performanslı iş süreçleri
 • İzlenebilir ve raporlanabilir süreç yönetimi
 • Süreçler üzerinde analiz yapabilme imkanı
 • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması
 • İş süreçlerinin kolayca değiştirilebilmesi, eklenip-çıkarılabilmesi
 • Süreçlerdeki tıkanıklıkların hızlı tespit edilebilmesi
 • Mevzuata kolay adaptasyon

Adan Zye Süreç Yönetimi

Cats Süreç Yönetim Sistemi’nin en önemli özelliği, tüm iş süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir yönetim sistemi olması. Kurumlardaki tüm birimlerin bütünleşik bir yapıda çalışmasına imkan tanıyan çözüm, süreçlerin performanslarını artırmak için detaylı raporlama ve izleme imkanı sunuyor. Ayrıca hali hazırda fiziksel olarak devam eden iş akışlarının yönetim sistemi haline dönüştürülmesi de yine Cats Süreç Yönetim Sistemi (BPM) ile mümkün. Böylece çalışan sistem üzerinde her türlü değişiklik anlık olarak yapılabiliyor, adeta ‘yaşayan’ bir yönetim sistemi ortaya çıkıyor.

user-gravatar
orcun
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× WhatsApp Canlı Destek