Makineler Arası İletişim (M2M)

M2M NEDIR?

Makineler Arası İletişim (M2M), cihazlar için geliştirilen akıllı boardlar sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Kullanım alanının genişliği ve iş modellerinde yarattığı değişiklikler nedeniyle M2M, hem bireylerin hem de şirketlerin hayatını ciddi biçimde değiştiriyor. M2M (machine-to-machine) teknolojisi makinalar çağını hepimize hissettiriyor… Makinalar arası iletişimi ifade eden M2M insan emeğinden tasarrufu sağlarken, iş ve servis verimliliğini arttırıyor.

M2M ;

 • Makinalar arası insan müdahalesi olmadan (kısmen) haberleşme olması
 • Kablolu veya kablosuz sistemler veya şebekeler üzerinden gerçekleşmiş olması
 • Cihaz veya uygulamalar arasında veri transferi ihtiva etmesi

kısaca sistem mimarisini oluşturan maddeler olarak gösterebiliriz.

 

Şirketlerin en önemli bileşenlerden biri fiziksel varlıklarıdır. Araç filoları, sayaçlar ve makinalar önemli birer veri kaynağı olma potansiyeli taşır. Bu nesnelerin M2M (Makineler Arası İletişim) teknolojileriyle ile birbirine ve şirket sistemlerine bağlanması tüm verilerin akış, işlenme ve depolanmasını mümkün kılar. “Gerçek Zamanlı Makine”ye dönüşen nesneler; anlık olarak takip edilebilir ve denetlenebilir

Gerçek Zamanlı Makineler sayesinde,

 •  Saha, üretim, dağıtım operasyonlarında filolarının yakıt, yağ gibi kritik değerlerinin takibi,
 •  Tüm araçların konum, yön ve hızının anlık takibi,
 •  Üretim operasyonlarında kritik ortam değerlerinin ölçümü ve takibi,
 • Üretilen makinelerin, servis, teknik destek, arıza kayıtları ve anlık durumları hakkında uzaktan bilgi edinebilinir,
 • Ev, otel ve çalışma alanlarının takipleri,
 •  Soğuk zincir takibi ve denetimi,
 •  Tüm ofislerin, mağaza ve şubelerin enerji tüketiminin denetimi,
 •  Bu değerlerde olağan dışı durumlar oluşması halinde alarm üretilmesi, alınacak aksiyonun otomatize edilmesi,
 •  Tüm takip edilen değerlerin geriye dönük raporlanması sağlanır.

Bunlarla birlikte firmaların kazanacağı avantajlar

 • Daha az zamanda daha çok iş yapabilir,
 • Doğru müşteri kitlesine doğru anda doğru içeriği ileterek hizmet kalitesini ve satışlarını artırır,
 • Satış Sonrası hizmetler, operasyon maliyetleri, arıza masrafları vb. maliyet tassarufu sağlayabilirsiniz.
 • Uzaktan izleyerek ve yöneterek, yönetici – personel aynı zamanda işletme içi kalite ve verimi arttırabilirsiniz
 • Yüksek bilişim ve iletişim maliyetlerini kontrol altına alır.

Makineler Arası İletişim (M2M) Kullanım Alanları

Makina Üretim & Satış

Yük Ve Depo Sıcaklık, Nem Kontrol

Hazır Beton Yönetimi

Saha Ve İş Makinaları Yönetimi

Uzaktan Sayaç Okuma

Sera Takip

Kümes Takip

× WhatsApp Canlı Destek